Nhà đất phố cổ

  • Đầu tư bất động sản
  • Nhà phố cổ Hà Nội thực trạng chờ sập
  • 19/12/21
  • Nhà phố cổ Hà Nội xuống cấp Theo ông Đặng Ngọc Tiến, Phó Trưởng Ban Quản lý nhà phố cổ Hà Nội, hiện phố cổ Hà Nội có 180 công trình xuống cấp, có yếu tố nguy hiểm. Nhưng đến nay, công tác duy tu, sửa chữa vẫn chưa được tiến hành để đảm bảo an toàn tính…
Hotline: 0965 35 05 75
Zalo: 0965 35 05 75